מנהל/ת מפעל

מס׳ משרה
#184653
שם משרה
מנהל/ת מפעל
תחום
כימיה
תחום משני
אזור בארץ
באר שבע
תיאור משרה

מנהל/ת המפעל חבר/ה בהנהלת החברה ובאחריותו/ה כלל פעילויות המפעל, לרבות נושאים תפעוליים,
הנדסיים, תחזוקתיים ובטיחותיים. כמו כן אחריות על ריכוז כל נושאי תנאים לרישיון עסק, היתר פליטה
והיתר רעלים וייצוג החברה מול הרשויות כגון מועצה אקו תעשייתית נאות חובב, המשרד לאיכות
הסביבה, בטיחות וגהות תעסוקתית וכו'.
• אחריות על הובלת וניהול פרוייקטים חוצי אגפים, בדיקת ואימוץ תהליכי יצור מתקדמים, דיגיטליציה של
תהליכי יצור וניהול מעבר לסביבת יצור מתקדמת.
• אחריות לניהול המפעל בהתאם למערכת ניהול האיכות, איכות הסביבה, הבטיחות והגהות בתעסוקה,
בהתאם לדרישות החוקים, התקנות והוראות החברה, הישימים למפעל ולדרישות התקנים הישימים
למערכת הניהול המשולבת של החברה.
• אחריות לעמידה שוטפת של ביצועי המפעל מול הלקוחות בהתאם לחוזים, הסכמים, מפרטים ומסמכים
ישימים אחרים.
• אחריות לקיום מערכות הבטיחות וגהות בתעסוקה וחוסן ביטחוני במפעל ובמצבי החירום, בהתאם לנוהלי
החברה.
• אחריות להפעלה שוטפת של אמצעי התפעול של המפעל בהתאם לחוקים, תקנות, נהלים ומסמכים ישימים
אחרים.
• אחריות להבטיח עמידה שוטפת של כל מתקני ואמצעי הייצור והתפעול של המפעל בנהלים, הוראות
ומסמכים מבוקרים אחרים של המפעל.
• אחריות על קיום והפעלה שוטפת של מערך האחזקה של המפעל.
• אחריות על ניהול פרויקטים לרבות פרויקטים של קבלני בינוי ושירותים בתחום הבינוי במפעל.
• כל מטלה אחרת שתוטל ע"י המנכ"ל.
• המשרה ממוקמת במפעל החברה בנאות חובב ונדרשת נוכחות במפעל במהלך ימי העבודה.
תנאי סף להגשת מועמדות:
א. השכלה
• תואר ראשון בהנדסה כימית/הנדסת מכונות/ הנדסת חומרים/הנדסת ביוטכנולוגיה. מאוניברסיטה
מוכרת בישראל.
מובהר כי הכוונה לכל מוסד להשכלה גבוהה המוכר בישראל

שלח קו״ח
שיתוף