Executive Forum

Executive Forum

ב- EXECUTIVE מתקיימים ימים מרוכזים למנהלים הבכירים הכוללים הדרכות והכשרות בנושאים מקצועיים שהשליטה בהם חיונית להצלחתם בתחום עיסוקם.
האימונים וההכשרות ניתנים בתחומים ונושאים המותאמים לצורכי הלקוח: