Discreet Head Hunting

Discreet Head Hunting

ב- EXECUTIVE מקפידים שתהליכי איתור המשרות ואיתור הבכירים האיכותיים ביותר לאיושן יתנהלו בדיסקרטיות מוחלטת המחויבת בתחום זה.

יחסי האמון והסודיות הם מבחינתנו ערכים עליונים בעבודה עם בכירים ועם גופים מובילים בתעשייה בפרט ובמשק הישראלי בכלל,
מה שמקנה למעורבים בתהליך המיון, האיתור וההשמה ביטחון מבוסס החיוני להצלחת התהליך ולשמירת האינטרסים של לקוחותינו, הן המועמדים והן החברות המגייסות.  

* שדה חובה