Career Coaching

Career Coaching

אנו ב- EXECUTIVE מתמחים בפיתוח וניהול קריירה, רואים את שלב ההשמה המוצלחת של הבכיר בארגון כתחילתה של קריירה ממושכת, ופועלים מניסיוננו הרב כדי לסייע לבכירים להתקדם, להתפתח ולבנות לעצמם קריירה לתפארת תוך תכנון מוקדם ככל הניתן.
מטרת ניהול הקריירה היא לעזור לבכיר לגלות את יתרונו היחסי בשוק העבודה ולהובילו בצורה פרקטית להצלחה בסולם הדרגות. 

כבר בשלב האיתור ובהמשך לאחר השמתו המוצלחת בחברה הקולטת נשאל הבכיר על ידנו מהן שאיפותיו המקצועיות והיכן הוא רואה את עצמו בתחום בעוד כחמש שנים.
צוותנו המנוסה שלו הכרות מעמיקה עם כוחות השוק והבנת התרבות הארגונית בתעשייה בכלל ובגופים ספציפיים בפרט בונה יחד עם הבכיר תוכנית התקדמות מקצועית. לאחר מכן אנו מלווים אותו, מתעדכנים מעת לעת, מייעצים לאורך כל הדרך ומסייעים לו להתפתח מקצועית, בין השאר באמצעות איתור הזדמנויות לקידום וניצולן בהתאם ליכולותיו ולאמביציה המקצועית שלו.